Dịch vụ sửa chữa nhà Việt Nam lên báo Mỹ

Category: Du học, Tin tức sức khỏe 0 0

Một sự việc làm bất ngờ ngành xây dựng Hà Nội và cả Việt Nam những ngày là dịch vụ sửa chữa nhà tại Hà Nội bất ngờ xuất hiện trên một trang báo Mỹ

Cái Còi bé em te tái từ ngoài cổng chạy vào:A, a bu dã vé! Bu cho con một xu.Hai dứa trẻ mật mũi cùng lem luôc. o lỗ mũi cái Tủn, hai dòng mũi xanh lè thò lò như sáp sửa sa xuống mép, trông tựa hó hai dòng nến mới chảy. Bàn tay cái Còi thì hãy sửa chữa nhà  còn cám khư khư một sửa chữa nhà 

sua chua nha

nám đá nhỏ mà nỏ nhặt nhạnh ở ngoài dường xc điện để đánh rải ranh. Thẫy bỗ mẹ ngồi lặng thinh, Còi vật nùi:Kia bu! Cho con một xu. Con lạy bu.Xu? Lên nhà thờ ấy mà xu. Bà đang lộn ruột, lộn gan đây. Cha tiên nhân cái con ranh này, mũi nó lòng thòng ra thế kia mà không mút đi cho nó.

Bác giơ tay củng vào đầu cái Còi. Đoạn giật láy cái Tủn, cúi miệng hút tụt hai dòng mũi vào trong mổm. Đứa nhỏ khóc thét lên. Vội vàng bác vạch yếm, nhét đâu vú vào miệng nó. Đứa bé im ngay, chộp lấy chộp để. Còn cái Còi bị một củng, lủi thủi ra đứng ở góc bép khóc thút thít.

Mãi đén nhá nhem tổi hôm áy sửa nhà Ngọ mới được tha vé với hai sửa nhà

sua chua nha 2

bàn tay không. Cả một thúng hàng nguyên vẹn đẫy những giò chả đã bị tịch thu và giao cho trẻ con trường bồ côi của thành phó dùng. Người vợ lẽ ké lế:

Đáng lẽ còn phải phạt mỗi người sáu đông nữa kia đắy. Nhưng hôm nay là buói đắu tiên thi hành cái lệnh đó, cho nên người ta thương tình, tha cho không phải nộp tién phạt.

Ba vợ chổng bác Vuông ngôi lặng lẽ nhìn nhau. Ai nấy đéu ngán ngơ tiéc thúng hàng đấy có đén hơn bốn đồng bạc võn. Riêng bác trai vản lấn thẩn nghĩ đén cái ý buổi sáng: “Quái, sao người ta đã bán vé cho mình vào bán trong thành phố mà người ta lại còn bát mình? Hay là bọn bát vé lòe mình chăng?” Nghĩ thỗ, dịch vụ sơn nhà bác lại cho hãy còn may dịch vụ sơn nhà lắm. VI người ta chi bát có hàng không thôi, còn người và tién phạt đéu tha cho cả.Bác sai đi mua một cút rượu vổ uỗng dế khuây khỏa nỗi buón.

Nhưng những ngày sau, lộnh cám các hàng giò vào trong thành phố trở nên gắt gao vô cùng. Bọn hàng giò chả ở ngoài cửa ô lâm vào một cảnh nguy ngập cỊịụá.

Related Articles

Add Comment