cờ tướng game cờ điện thoại mới nhất

Category: Nhà đẹp 0 0

Game cờ tướng điện thoại mới nhất chỉ dành cho điện thoại di động các bạn thích suy ngĩ đánh cờ hãy tải ngay game này về máy đi nào

Có mật dúểc ghe lạ chèo trên kính cờ tướng Xáng Mới. Nhìn chiếc ghe, tôi đã bíếit chắc cờ tướng nó không phải ở địa phuong này rồi. Ghe tam băng, mui vuông, hai chèo, nguòi phụ nữ chềo trước, ngubi đàn ông chèo láL Tôi mang tiểu liên ra đúng nép vào một bụi tre ở bà kinh quan sát Tôi có cảm giấc ngươi đàn ổng chềo lái quen, phưng không xấc đmh được b đáu. Tôi cố moi trong ký úc mà không tài nào nhó dược. Tôi nghĩ thầm: “Cứ kêu ghe I đại. May gập đuọc Đgubi Cẩn Thơ thi tốt. Còn không là xin lỗi”. Tôi gọí to:Ghe ghé lai!Hai người dừng chèo, nhìn ngcr ngác, Tôi lại gọi:Ghe, ghé lạiĩ

cờ tướng

Nhận ra tiẽng gọi, nguw phụ ai la trieu phu nữ chềo mũi, đây nhanh cho ai la trieu phu I H ghe quay ngang và đâm vào bìr kinh, chỗ tốí đung- Ghe ũfn tàto’ ibi kỹ ngùbi đần ông tồi càng đính nính ngubí này qtttO’Thấy tỏí, bộ đội mang sung, ngubí phụ nữ cố vẻ BỢ. Chí n dẨu xuống lấy rào chống vào bờ cho ghe dìrog lại và cắmilovào khoen ghe. Ngubi đần ông từ phía sau, bỏ cheo chạy fg phía truóc, bước lên bơ ôm chắm lấy tôi:ổỉỉ Anh Tẩn! Anh khống nhận ra em à?Tôi nhỉn nguòi đần ông.Àỉ Tao nhá ra rổi! Mày là thằng Tùng, em Tư Hậu, phải khổng? Mày mau lổn quá, tao nhận không muốn ra. Nguôi phụ nữ nồy là ai vậy?Dạ! Vợ em đó. Chúng em mói làm đám cưói chưa đầy nám.Lại cuói vợ nữa kìa! Mấy tuổi rổi mà cưới vợ?

cờ tướng

Dạ. Muòi sáu! Vợ em cũng mubi sáu tu dien anh viet . Này! Xuống ghe tụi em tu dien anh viet choi đi anh Tần.Tôi buớc xuống ghe ngồi vói Tùng ở khoảng mũi trưóc. Vợ Tùng ra sau bếp lui cui nấu nước pha trà. Tùng đua ra một dĩa bánh in mbi tôi:Nề! Ăn di anh Tần! Bánh in ở xứ mình đó.Lâu quá tôi mói đưực ăn bánh in ở quê nhà. Mùi thom của nếp pha huong lá dứa và vị ngọt của đubng làm tôi nhớ ấp Thói Bình và gia đình da diết. Hồi cbn nhò ở quê nhà, mỗi lần Tết đến, gia đình tôi đều làm bánh ỉn. Má tôi có đủ loại khuôn bánh từ lớn tối nhò vói hoa văn mỗi cái đều khác nhau. Má tôi cũng thích lầm bấnh in bột nân trộn vói nuức dừa, lá dứa. Đánh thom ngậy, vừa bò vào miệng đã tan ra. Má hay đãỉ lũ con nít. Chúng tôi cẩm bánh vừa ăn vừa đi dạo theo những chỉếc đòn bánh ụ treo trồn đầu cây, cắm dài theo xóm. Tôi nói vói Tùng:

H Tìfth hình ở bên nhà bây giừ ra sao?

Mặt Tùng đuựm buồn:

Nguồn: http://giasonnhatrongoi.com/

Related Articles

Add Comment